Wilnis

Lintjesregen bij EHBO vereniging Wilnis

Trots!

Op 26 april werden Map Strieper en Frank Hopman tijdens de jaarlijkse lintjesregel ter gelegenheid van Koningsdag verrast met een onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau. Map Strieper is 50 jaar aan onze vereniging verbonden geweest en kreeg uit handen van de burgemeester een lintje en werden benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Frank Hopman zet zich al jarenlang in als penningmeester en secretaris voor de EHBO vereniging en kreeg van Map Strieper een lintje en ook hij werd benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frank Hopman

De heer F. Hopman (1957, Mijdrecht) is vanaf 1987 tot op heden actief voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Wilnis. Bij de afdeling is hij het administratieve en logistieke hart. Hij verzorgt de financiële administratie, maar ook de gedigitaliseerde ledenadministratie. Frank Hopman plant de avonden voor de gediplomeerde leden en de cursus voor de op te leiden EHBO-ers. Ook stelt hij bij evenementen de hulpploeg samen en is hijzelf altijd één van de vrijwillige hulpverleners bij de vele lokale evenementen. In de periode 2002 tot 2006 was Hopman bijzonder actief voor de fuserende basisscholen De Ontmoeting en De Opdracht in Mijdrecht tot De Fontein. Hij had zitting in de werkgroep Logistiek en vanuit die functie heeft hij de verhuizing naar een gezamenlijk nieuwbouwpand logistiek geleid.
Bron: 0297-online.nl

Map Strieper

Mevrouw M.M. Strieper-Roos (1939, Mijdrecht) is sinds 1965 actief voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Behalve bestuurlijk actief als secretaris en penningmeester, is zij betrokken geweest bij lokale evenementen en het organiseren van het opleiden van aspirant-EHBO-ers. Zij is feitelijk degene die opleidingen van aspirant EHBO-ers facilitair verzorgt. Daarnaast is zij sinds 1993 vrijwilligster taakveld Sociale Hulp bij het Rode Kruis, kerngroep De Ronde Venen. Zij is de initiatiefneemster van de spelletjesmiddag in Vinkeveen en begeleidt en coördineert deze middagen. Verder treedt zij op als gastvrouw bij andere evenementen, zoals de Valentijns-middagen en de jaarlijkse uitstapjes.

Bron: 0297-online.nl