KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Afdeling Wilnis

Herhalingslessen

Het EHBO diploma kan alleen door deelname aan de jaarlijkse herhalingslessen worden verlengd. In de herhalingslessen van onze EHBO vereniging wordt praktische en theoretische kennis op peil gehouden en de docent gaat dieper op de EHBO vaardigheden in. Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen (competenties) herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod. De vereniging organiseert ieder jaar circa 12 herhalingslessen op de maandagavond in Gebouw De Schakel in Wilnis.

De jaarlijkse terugkerende vaardigheden zijn:

  • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
  • Stilstand van de bloedsomloop
  • AED gebruik
  • Ernstige uitwendige bloedingen en shock

Ieder jaar starten we het seizoen met een grote jaaroefening in samenwerking met vrijwillige brandweer Wilnis. Op een locatie in het dorp of een bedrijf in de regio oefenen onze leden de geleerde vaardigheden. Daarnaast kunnen leden van onze vereniging ieder jaar aan de provinciale EHBO vaardigheidsproeven deelnemen.

Voor de verlenging van uw diploma hoeft u geen examen af te leggen. Er is wel een aanwezigheidsplicht voor  tenminste 8 herhalingslessen om aan de gestelde herhaling van competenties te voldoen.

Locatie:
Verenigingsgebouw De Schakel
Dorpsstraat 20
3648 AH Wilnis